Vår Vision

Vår vision är en värld som upprätthålls av en cirkulär ekonomi. Vår roll är att skapa en plattform som gör det enkelt för all återanvändbar utrustning att få ett andra liv.

För att skapa en cirkulär ekonomi där användandet av jordens resurser minimeras så krävs det att nya värdekedjor kan skapas, för att det ska kunna ske så måste vi samarbeta med företag som både säljer och hyr ut utrustning. Vi bygger ett system som för samman företag som säljer och hyr ut utrustning, företag som renoverar den och företag som konsumerar den med andrahandsmarknaden.

Det finns ett stort behov för hållbara verksamheter då det förutspås leva ungefär fem miljarder konsumenter tillhörande medelklassen på jorden år 2030, vilket sätter hård press på jordens resurser. Vårt mål är att driva en innovativ linje som präglas av hållbara värdekedjor där varor renoveras och marknadsförs till andrahandsmarknaden. Sådana värdekedjor skapar ett cirkulärt materiellt flöde, som sänker både användandet av jordens resurser och vårt avtryck på miljön.