Säkerhet

Vi tillhandahåller komplett och spårbar radering och förstörelse av data

Vi förstår vikten av säkerhet och dataskydd för företag. GDPR-lagen ger tydliga anvisningar om hur man ska hantera personuppgifter, konsekvenserna av undermålig hantering av data kan vara allvarliga. Därför är skyddet för lagrad data i ett företags hårdvara okompromissbart.​

Vi tillhandahåller möjligheten att få all lagrad data i IT-utrustningen raderad medan den fortfarande finns i säljarens lokaler.​ ​ Detta görs med det globalt certifierade dataraderings- programmet Blancco. Processen är enkel och smidig och den går att utföra direkt före det att utrustningen hämtas upp.

Utöver det kan vi planera en säker transportlösning där utrustningen hanteras på ett säkert vis av certifierad personal tills den kommer till anläggningen där dataradering och anonymisering sker.

Blancco är en globalt certifierad mjukvara, vältestad av utvärderingsinstitut både i USA och Europa. Försvarsmakten, Storbritanniens National Cyber ​ Security Center och andra ledande internationella ​ säkerhetstjänster​ uppskattar och använder Blancco​ . Efter användning av Blancco kan borttagen data inte återställas, inte med någon teknologi.

Data lagrade i IT-produkter som inte kan raderas på grund av funktionsfel förstörs med hjälp av en magnetisk degausser och skickas sedan till vår pålitliga återvinningspartner där de krossas.

Vi tillhandahåller oberoende verifierbara rapporter med certifikat som bekräftar att data har raderats. Du får inte bara ett bevis på att data raderats, du kan även spåra detta ända fram till produktens serienummer.

Datahantering kompatibel med GDPR

Radering av data i dina lokaler

Intyg om utförd radering från Blancco