Hållbarhet

Att minska koldioxidutsläpp i atmosfären bör vara ett primärt mål för alla ekonomiska intressenter. Vi är alla medvetna om att höga koldioxidutsläpp i atmosfären är en ohållbar stig att vandra. För att skapa en hållbar framtid och vända trenden så behövs nya idéer och lösningar.

Frågan är ‘Hur möter vi dagens teknologiska krav i vår ekonomi utan att ha en negativ effekt på vår planet?’  Att minska vår konsumtion av råmaterial och att minska utsläpp av CO2 i atmosfären är den uppenbara lösningen.

Det är den insikten som driver oss dagligen då vi skräddarsyr våra idéer och lösningar för att göra det så enkelt som möjligt för företag och organisationer att återanvända utrustning. Vi tror på att om all utrustning som kan återanvändas får ett andra liv så kommer det att ha en markant positiv effekt på vår planet.

 

Enligt en studie gjord av Förenta Nationerna så kräver produktionen av en stationär dator och en 17” skärm 240 kilogram fossila bränslen, 22 kilogram kemikalier och 1500 kilogram vatten. Det motsvarar vikten av en personbil(williams, 2004). Många av de komponenter som kräver en stor andel energi vid produktionen förstörs vid återvinning och materialen går inte att rädda. Därför så rekommenderar författaren att varje användare av en dator ser till att den används under hela sin potentiella livscykel innan man återvinner den.

 

Vi tror på att ta ansvar under hela processen, från början till slut. Av den anledningen är det viktigt för oss att den utrustningen som av någon anledning inte går att återanvända återvinns på korrekt sätt. Om man behandlar materialet fel så kan det vara direkt skadligt för både miljö och människa.

 

Vi stället därför höga krav på våra samarbetspartners. Våra återvinningscentraler är ISO-certifierade av högsta standard. Vårt främst använda transportföretag har minskat sitt koldioxidutsläpp med 25% sedan 2009, och har målet att minska det med ytterligare 15% till 2020.

Minska koldioxidutsläppen

Minska slösandet

ISO-certifierade logistik- och återvinningspartners